top of page

Religious

Primera Iglesia Bautista – Carrollton, Texas

Primera-Iglesia-Santuary-stained-glass-A
Primera-Iglesia-round-glass
Premera-Iglesia-tres-ventanas
Primera-Iglesia-mosaic
Primera-Iglesia-Exterior-1
Primera-Iglesia-Exterior-2
bottom of page